ESTANTEX

Toetajad

Projekt Eesti Antarktika Ekspeditsioon tänab kõiki, kes on leidnud võimaluse meid toetada!

Juriidilised isikud, kes on toetanud Eesti Antarktika Ekspeditsiooni:

AS Go Group
KLG
NG Investeeringud
Olavi
AS Regio
AS Remedia


Eraisikud, kes on toetanud Eesti Antarktika Ekspeditsiooni:

Mart Varvas
Andrus Tamboom
Uno Laur
Peeter Kapten
Urve Vakker
Einar Hillep
Ahti Heinla
Toivo Annus
Priit Kasesalu
Jaan Tallinn
Liina Härm
Urve Saarso
Vello Saarso
Katrin Laas
Antti Hunt
Kersti Sepper
Peep Männik
Rein Vaher
Tiiu Märss
Alla Shogenova
Kazbulat Shogenov
Toivo Tubli
Lidia Bitjukova
Aasa Aaloe
Elvi Tavast
Avo Miidel
Heivi Rajamäe
Sille Raidla
Helle Pohl-Raidla
Valle Raidla
Mati Viiul
Anne Kleesment
Anatoli Molodkov
Kaie Ronk
Mari-Ann Mõtus
Tõnu Martma
Rein Vaikmäe
Helje Pärnaste
Mairy Killing
Jaanika Lääts
Saima Peetermann
Alvar Soesoo
Kersti Oras
Ursula Toom
Leili Saarse
Toomas Metslang
Riina Klaas
Riina Männik
Viiu-Kai Nestor
Heldur Nestor
Dimitri Kaljo
Jaak Nõlvak
Linda Hints
Aada Teedumäe
Tiit Kaivo